Warto wiedzieć

25 lipca

Adresy akcjonariuszy będą jawne

Najnowsza nowelizacja kodeksu spółek handlowych wskazuje, iż każdy posiadacz chociażby jednej akcji będzie miał dostęp do danych (w tym adresu zamieszkania) pozostałych akcjonariuszy. W tym celu zostaną utworzone elektoroniczne rejestry akcjonariuszy spółek, które będą prowadzić m.in. domy maklerskie. Dostęp do danych zgromadzonych będa mieli akcjonariusze oraz spółka. Do tego wystarzy wykup tylko jednej akcji. Głównym celem nowelizacji jest walka z przestępczością gospodarczą poprzez zwiększanie jawności.