Warto wiedzieć

18 kwietnia

Nowe przepisy dotyczące praw autorskich

Rada Unii Europejskiej zatwierdziła dyrektywę o prawach autorskich zaaprobowaną przez Parlament Eurpejski - co oznacza, że już w 2021 roku nowe przepisy będą musiały być stosowane w państwach członkowskich UE.

Główne założenia to wprowadzenie podatku od linków oraz obowiązek filtrowania treści przez platformy w internecie. Opłata za linkowanie nie obejmuje użytkowników niekomercyjnych, lecz osoby, które poprzez przytaczanie większych fragmentów tekstów chcą zarabiać na cudzych utworach. Filtrowanie treści ma z kolei zapobiegać umieszczaniu na platformah materiałów, do których umieszczający nie ma praw. 

W trakcie przegłosywania dyrektywy Polska była przeciwko, jednak wyniki głosowania przesądzają, że kraje członkowskie będą musiały ją implementować w ciągu najbliższych dwóh lat.