Warto wiedzieć

29 stycznia

Odszkodowanie od biegłego

Sąd Apelacyjny w Katowicah w wyroku z 29 listopada 2019 r. (sygn. akt V ACa 266/18) orzekł jednoznacznie, iż biegły sądowy ponosi odpowiedzialność odkszkodowawczą za wyrok oparty na jego opinii. Od strony formalnej nie ma żadnych wapliwość - biegły może odpowiadać cywilnie, a nawet w niektórych przypadkach ustawodawca przewidział odpowiedzialność karną w związku z wykonywaniem przez biegłego zadań - art. 233 par. 4 oraz 4a kodeksu karnego. Należy jednak zwrócić uwagę, że to wyrok jest przyczyną szkody poniesionej przez stronę postępowania, a nie wadliwa opinia sama w sobie. W przypadku kategorycznych błędów to sąd powinien być zobowiązany do wyłapywania nieprawidłowości, nawet w sytuacji, gdy pelnomocnicy nie zareagują przed wydaniem wyroku. Wiele osób odetchnęło z ulgą na wieść wyroku sądu katowickiego z przekonaniem, iż uchronią się oni od szkody wywołanej nieprawidłową opinią. Z drugiej jednak strony takie orzeczenie moze wywyłać u biegłych jeszcze większą ostrożność w wydawanych opiniach niż do tej pory. Już teraz wiele opnii jest nieprzydatnych z powodu zbyt ogólnego omówienia zagdanień potrzenych do wydania rzetelnego wyroku. Efektem odpowiedzialności odszkodowawczej biegłych zamiast większego profesjonalizmu, będzie rezygnacja znacznej części fachowców co moze doprowadzić do wydłużenia postępowania sądowego nawet o kolejne kilkanaście miesięcy.