Warto wiedzieć

09 kwietnia

Opodatkowanie spieniężonego udziału otrzymanego w darowiźnie

W przypadku gdy z tytułu spłaty zniesienia współwłasności nieruchomości nie została przekroczona wartość udziału otrzymanego w darowiźnie, nie zachodzi okoliczność przysporzenia majątkowego od którego należałoby zapłacić PIT. (orzeczenie NSA, sygn. akt II FSK 1557/18).  Należy więc wskazać, iż przedmiotem do opodatkowania w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt. 8 ustawy o PIT byłaby nadwyżka ceny sprzedaży ponad wartość zadeklarowaną w darowiźnie (bądź spadku) tj. musiałoby dojść do faktycznego przysporzenia w majątku podatnika.