Warto wiedzieć

02 października

Pracownikowi należą się pieniądze od upadłej firmy

W przypadku niesłusznie zwolnionego pracownika, odszkodowanie powinno być wyplaone z bieżących środków upadłego pracodawcy. Odszkodowanie te stanowi ekwiwalent za utratę zatrudnienia. Pozostaje kwestia w jaki sposób należy zakwalifikować tą należność-czy należy wypłacić ją z bieżąych środków czy wciągnąć na listę wierzytelności upadłego pracodawcy? Przepis art. 230 ust. 2 stanowi, że do innych zobowiązań masy upadłości zalicza się wzystkie zobowiązania powstałe po ogłoszeniu upadłości, a w szczególności należności wynikające ze stosunku pracy. Powinny być one regulowane na bieżąco bez wciągania byłego pracownika na listę wierzytelności.