Warto wiedzieć

26 marca

Projekt nowelizacji ustawy o księgach wieczystych i hipotece.

Ministerwstwo Sprawiedliwości przedstawiło projekt ustawy dzięki, któremu KRUS i Policja będą miała łatwiejszy dostęp do ksiąg . Nowe regulacje w Ustawie o księgach wieczystych i hipotece zakładają dodanie szefów Krajowego Centrum Informaji Kryminalnej czyli komendantów głównych policji oraz kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego do listy podmiotów, które będą uprawnione do wystąpienia o zgodę MS na wielokrotne, nieograniczone w czasie wyszukiwanie ksiąg wieczystych w ih centralnej bazie danych.