Warto wiedzieć

Doręczyciel nie ma obowiązku poszukiwać miejsca pracy adresata, jeśli nie zostało ono podane w adresie wskazanym przez Sąd.

Tym samym, to na stronie spoczywa obowiązek podania właściwego adresu, na który powinien zostać wezwany świadek, a w przypadku zmiany przez niego miejsca zamieszkania – winien ten adres uaktualnić.  Przesłuchanie świadka poza budynkiem Sądu, tj. w miejscu zamieszkania czy domu opieki jest z kolei możliwe pod warunkiem wykazania przez tę osobę faktu niemożności stawiennictwa na posiedzeniu przed Sądem, np. poprzez przedłożenie zaświadczenia lekarskiego.

Orzecznictwo: postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 27 stycznia 1998 r., sygn. akt III CKN 620/97