Warto wiedzieć

19 listopada

Urlop związany z ryzykiem wypalenia zawodowego

Komu przysluguje? Polskie prawo co prawda nie przewiduje możliwości urlopu z powodu wypalenia zawodowego,  jednak ustawodawca wyodrębnił grupę zawódów, które mają możliwość skorzystania z dłuższego urlopu wypoczynkowego lub urlopu dla podratowania zdrowia. W grupie tej znajdują się m.in. nauczyciele (również akademiccy), sędziowie czy pracownicy socjalni. 

Nauczycielom przusluguje urlop zdrowotny po siedmiu latach nieprzerwanej pracy. Skorzystać może z niego nauczyciel, który w danym momencie zatrudniony jest w pełnym wymierze godzin. Może skorzystać z tego urlopu trzy razy. 

W przypadku nauczycieli akademickich, którzy nie ukończyli 65 roku życia, po co najmniej 10 latach zatrudnienia ma prawo do płatnego urlopu dla podratowania zdrowia. Korzystający nie może w tym czasie wykonywać żadnych czynności zarobkowych. 

Sędziom może być udzielony urlop dla podratowania zdrowia przez Ministra Sprawiedliwości, który będzie trwał nie dłużej jak 6 miesięcy,