Warto wiedzieć

17 października

Wynagrodzenie adwokata w postępowaniu zabezpieczającym

Ponieważ przepisy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie (Dz. U. poz. 1800 z późn. zm.) nie ustalają stawek wynagrodzenia, które należne jest tytułem zastępstwa procesowego w postępowaniu zabezpieczającym, stosownie do § 20 rozporządzenia wysokość stawek minimalnych w sprawach nieokreślonych w rozporządzeniu ustala się, przyjmując za podstawę stawkę w sprawach o najbardziej zbliżonym rodzaju.

W wyroku Sadu Apelacyjnego w Katowicach Sąd ten stwierdził, że najbardziej zbliżonym do postępowania zabezpieczającego jest postępowanie egzekucyjne, dla którego stawki wynagrodzenia są określone w § 8 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia. Zgodnie z jego brzmieniem, wysokość wynagrodzenia adwokata będącego pełnomocnikiem w postępowaniu zabezpieczającym powinna wynieść 25% stawki minimalnej ustalonej dla rozpatrywanej sprawy.

 

Orzecznictwo: wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 4 marca 2016 r., sygn. akt I ACz 198/16