Warto wiedzieć

04 lutego

Zmiany dot. obrotu paliwami ciekłymi

Dnia 1 lutego 2020 r. wejdzie w życie rozporządzenie dotyczące towarów będących przedmiotem dostawy, importu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia, dostarczonych do stacji paliw ciekłych (Dz.U. poz. 1873). Podmiot odbierający paliwo uzupełnia zgłoszenie o:

- stany liczników dystrybutorów, z których wydawane są towary, odczytane bezpośrednio przed załadunkiem ich do zbiornika.

- numery fabryczne dystrybutorów

- objętość dostarczonego towaru w litrach